Zapisujesz się na program Angloville Junior PLUS

Dane klienta
(Rodzic / opiekun prawny)


Wybierz kod kraju!
Wybierz datę!
Dostępne programy
Wybierz datę!
Dostępne programy

Dane uczestnika


Dodaj kolejnego uczestnika

Dane do rachunku


Prosimy o podanie właściwych danych nabywcy usług
Prosimy o podanie właściwych danych nabywcy usług – zgłoszone przez Pana/Panią w momencie zapisu na kurs personalia (dotyczące osoby fizycznej lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) będą wiążące przy wystawianiu faktur zaliczkowych - w momencie wpłat, jak i rozliczających - po wykonanym kursie, zaś modyfikacja kontrahenta na dalszym etapie nie będzie możliwa. Zmiana nabywcy usług nie stanowi bowiem omyłki podlegającej korekcie.

Podsumowanie i płatnośćGratulujemy! Zapisując się wcześnie otrzymujesz zniżkę w wysokości na uczestnika!
Opłata za część szkoleniową
0 - Termin płatności: teraz lub w ciągu 5 dni
Opłata za część turystyczną
0 - Termin płatności
Suma
0 - dla byłych uczestników zostanie uwzględniona dodatkowa zniżka
Jeżeli byłeś już z nami na wyjeździe Twoja cena zostanie obniżona o zniżkę dla powracających klientów w kwocie - PLN. Zniżka zostanie odliczona automatycznie od opłaty turystycznej.
Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola!
* = obowiązkowy