Zapisujesz się na program Angloville Junior

Dane klienta
(Rodzic / opiekun prawny)


Wybierz kod kraju!
Grupa wiekowa uczestnika
Wybierz datę!
Dostępne programy
Wybierz datę!
Dostępne programy

Dane uczestnika


Dodaj kolejnego uczestnika

Dane do rachunku


Prosimy o podanie właściwych danych nabywcy usług Prosimy o podanie właściwych danych nabywcy usług – zgłoszone przez Pana/Panią w momencie zapisu na kurs personalia (dotyczące osoby fizycznej lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) będą wiążące przy wystawianiu faktur zaliczkowych - w momencie wpłat, jak i rozliczających - po wykonanym kursie, zaś modyfikacja kontrahenta na dalszym etapie nie będzie możliwa. Zmiana nabywcy usług nie stanowi bowiem omyłki podlegającej korekcie.

Podsumowanie i płatnośćGratulujemy! Zapisując się wcześnie otrzymujesz zniżkę w wysokości na uczestnika!
Opłata za część szkoleniową
0
0
Opłata za część turystyczną
0 - Termin płatności
Suma
0
Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola!
* = obowiązkowy